วันที่ 21 / ก.ค. / 2561

นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนประจำปี 2556

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2556 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานปิดการฝึกทบทวนประจำปี 2556 ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ อาคารป้องกันเทศบาล และชมการจำลองเหตุการณ์เช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และการดับเพลิงไฟไมห้ถังแก๊ส พร้อมกันนี้ ประธานและรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดและรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมและให้กำลังใจ