วันที่ 21 / ก.ค. / 2561

เทศบาลเมือแงเพชรบูรณ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

เทศบาลเมือแงเพชรบูรณ์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุฟรี และให้ความรู้เรื่องโภชนการ ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลฃเมืองเพชรบูรณ์