วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย 13 วัด ณ วัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง)

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2558(1) : เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ก.ค.2558 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย 13 วัด ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ จากพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกันหล่อ ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 ก.ค.2558 ณ วัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง)ได้รับเกียรติ จาก นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประ
ธาน มีคณะผู้บริหารประธานและรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มีพี่น้องประชาชน และนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา จากเพชรวราราม ผ่านหน้าหอโบราณเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เลี้ยวซ้ายธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด ไปจนถึงธนาคารกรุงเทพจำกัด เลี้ยวขวาไปวงเวียนนครบาลเพชรบูรณ์ ผ่านตลาดเทศบาล 1 จนถึงหอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด เขาค้อ - เขาทราย ขบวนได้แยกเพื่อนำต้นเทียนไปถวายแต่ละวัดตามที่กำหนดไว้