วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 ส.ค.2558 นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 3 - 4 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อุให้ผู้อายุได้พัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และการฝึกอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ โดยมีวิทยากจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดย แพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ฝ่ายปฐมภูมิ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าอบรม 150 คน