วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน งานวันแม่แห่งชาติ ชุมชน 14 (คลองศาลา) ณ ที่ทำการชุมชน

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน งานวันแม่แห่งชาติ ชุมชน 14 (คลองศาลา) ณ ที่ทำการชุมชน มี นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานายกฯ และ ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมเป็นเกียรติงานนี้ด้วย โดยมีพี่น้องในเขตชุมชนและใกล้เคียง ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และ ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นจำนวนมาก