วันที่ 15 / พ.ย. / 2561

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์