วันที่ 20 / ก.ย. / 2561

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์