วันที่ 25 / ม.ค. / 2564

ประกาศราคากลาง

หน้า 1 ถึง 1 รายการ 1
ปรับปรุงอาคารสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอาคารประชุมเครือข่ายฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรัปปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรัปปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางน้ำสระกลางเมือง-1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างแผงกันแดดอาคารชาญจงรักษ์และอาคารชาญโฆษิตฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ก่อสร้างแผงกันแดดอาคารชาญจงรักษ์และอาคารชาญโฆษิตฯ1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล-บริเวณสระกลางเมือง
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก-Guard-rail-กันตกฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด-CCTV
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ชุมชนต้นแบบ-1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ชุมชนต้นแบบ-2
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง-High-Mast-บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล-4
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล-4-บ้านไทรงาม
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล-4-บ้านไทรงาม1
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมของโรงเรียนเทศบาล-3-ชาญวิทยา
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงที่ทำการชุมชน-9-เก้าดาวพัฒนา
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าบริเวณสระกลางเมืองฯ
25 / ส.ค. / 2563

รายละเอียด
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองนารี
05 / มี.ค. / 2562

รายละเอียด
ประกาศราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 / มี.ค. / 2562

รายละเอียด
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
21 / ธ.ค. / 2561

รายละเอียด เอกสารแนบท้าย