วันที่ 22 / มี.ค. / 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 11 / ก.พ. / 2562 Comments
  RUN TO NIGHT PHETCHABUN

  เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยว มีทั้งภูเขาสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ น้ำตกสุดสวย...

  อ่านทั้งหมด
 • 22 / มี.ค. / 2562 6 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ...

  อ่านทั้งหมด
 • 21 / มี.ค. / 2562 77 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2562

  อ่านทั้งหมด

 • 21 / มี.ค. / 2562 66 Comments
  นายกเทศมนตรี ทม.พช. ร่วม Kick Off การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

  อ่านทั้งหมด
 • 21 / มี.ค. / 2562 100 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย นุ่งโจงห่มสไบ ชื่นใจ วัฒนธรรมพื้นบ้าน นครบาลเพชรบูรณ์

  ขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

  อ่านทั้งหมด
 • 21 / มี.ค. / 2562 86 Comments
  เทศบาศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเทพรัตนกวี

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย...

  อ่านทั้งหมด