วันที่ 23 / เม.ย. / 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 23 / เม.ย. / 2562 5 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรมผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน รุ่นที่ 2

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน โดยมีสมาชิกสภา ...

  อ่านทั้งหมด
 • 23 / เม.ย. / 2562 9 Comments
  การประชุม Clusters กลุ่มขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมวางแผน เรื่องการบริหารจัดการขยะ แบบกลุ่มอำเภอ โดยมี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นศูนย์กลาง ..

  อ่านทั้งหมด
 • 22 / เม.ย. / 2562 125 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรมผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน โดยมีสมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ ...

  อ่านทั้งหมด

 • 22 / เม.ย. / 2562 12 Comments
  พิธียกฉัตรเจดีย์ พระทันตธาตุมงคลเจดีย์ศรีเพชรบูรณ์

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

  อ่านทั้งหมด
 • 19 / เม.ย. / 2562 169 Comments
  นายกเทศมนตรี 25 แห่งประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์

  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพิ่มสุขเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหน่องไผ่ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ...

  อ่านทั้งหมด
 • 17 / เม.ย. / 2562 800 Comments
  คนเรือนหมื่นแห่เล่นน้ำสงกรานต์ ถนนข้าวโพด เมืองเพชรบูรณ์

  ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองเพชรบูรณ์ ...

  อ่านทั้งหมด