วันที่ 08 / ส.ค. / 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 31 / ก.ค. / 2563 25 Comments
  ให้การต้อนรับ นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

  เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ...

  อ่านทั้งหมด
 • 31 / ก.ค. / 2563 24 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง....

  อ่านทั้งหมด
 • 31 / ก.ค. / 2563 17 Comments
  กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน

  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์...

  อ่านทั้งหมด

 • 31 / ก.ค. / 2563 18 Comments
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ....

  อ่านทั้งหมด
 • 31 / ก.ค. / 2563 23 Comments
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV

  เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี....

  อ่านทั้งหมด
 • 29 / ก.ค. / 2563 38 Comments
  ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

  ตามที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้บริษัท เซ้าอีสท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการศึกษา....

  อ่านทั้งหมด
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ © 2018, All Rights Reserved, Design & Developed By: sawasdeemala@gmail.com