วันที่ 23 / เม.ย. / 2562


วิธีการสั่งจองเข็ม


1. วิธีเข้าหน้าสั่งจอง


- เข้าหน้าสั่งจอง โดยคลิกที่ “ สั่งจองเข็ม” ตามหมายเลข 1


2. วิธีทำรายการสั่งจองหรือแก้ไขรายการสั่งจอง


- เลือกแบบเข็มที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “สั่งจอง” ตามหมายเลข 2


- เพิ่มหรือลด จำนวนการสั่งจองเข็มโดยคลิกที่เครื่องหมาย “+” หรือ “ –“ จากนั้น คลิกที่ “คำนวณเงินใหม่” ตามหมายเลข 3
- หากต้องการลบการสั่งจองเข็มที่เลือกไว้ในตะกร้าสินค้า ให้คลิกที่ “ลบข้อมูลสั่งจอง” ตามหมายเลข 4
- ถ้าต้องการสั่งจองเข็มแบบอื่นอีกให้คลิกที่ “กลับไปหน้าสั่งจอง” ตามหมายเลข 5 และ เลือกแบบเข็มที่ต้องการสั่งจอง


3. ทำการยืนยันการสั่งจอง


- เมื่อเลือกแบบและจำนวนเข็มที่ต้องการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ให้ คลิกที่ “คำนวณเงินใหม่” ตามหมายเลข 1 ต่อจากนั้นคลิกที่ “ดำเนินการสั่งจอง” ตามหมายเลข 2 เพื่อยืนยันการสั่งจอง
- กรอกข้อมูลของผู้สั่งจอง พร้อมเบอร์โทรติดต่อที่สามารถติดต่อได้สะดวก จากนั้น คลิกที่ “บันทึกข้อมูล”ตามหมายเลข 3 และกด “ตกลง” ตามหมายเลข 4 เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้สั่งจอง
- คลิกที่ “สั่งพิมพ์ใบจองเข็ม”ตามหมายเลข 5 จะสามารถพิมพ์ใบสั่งจอง รายละเอียด ยอดเงินที่ต้องชำระ และ วิธีการชำระเงิน เพี่อเก็บไว้ดูได้


4. การชำระเงิน


- ท่านจะต้องชำระเงินค่าจองเข็มภายในเวลา 3 วันนับจากที่ท่านยืนยันการจอง หากท่านไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด คำสั่งจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- ท่านสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร/ATM ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในใบสั่งจองเข็มหรือรายละเอียดหน้าวิธีการชำระเงิน

5. ตรวจสอบสถานะการจอง หรือ ส่งหลักฐานการชำระเงิน


- เมื่อท่านทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าเข็มที่สั่งจองเรียบร้อยแล้ว หรือ ต้องการดูสถานะการจองของท่าน ให้คลิกที่ “ตรวจสอบการสั่งจองเข็ม”ตามหมายเลข 1
- ทำการใส่หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขสั่งจอง จากนั้น คลิกที่ “ค้นหา” เพื่อตรวจสอบสถานะการจอง
- การส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้คลิกที่ “ส่งเอกสารการชำระเงิน”ตามหมายเลข 2 และทำการแนบไฟล์รูปสลิปโอนเงินของท่าน และ ใส่รายละเอียด วันที่ชำระ เวลา และ ยอดเงิน ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ “บันทึกข้อมูล”ตามหมายเลข 3 จากนั้นท่านต้องรอการตรวจสอบการโอนเงิน หากการโอนเงินถูกต้อง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ทำการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว” ไม่เกิน 3 วันทำการ
- ท่านสามารถดูรายละเอียดการส่งเอกสารได้ โดยคลิก “ดูรายละเอียดการส่งเอกสาร” ตามหมายเลข 4 จะแสดงรายละเอียดที่ท่านได้ให้ข้อมูลลการสั่งจองไว้กับทางเรา


6. การรับเข็มที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชา


- เมื่อสถานะสั่งจองเปลี่ยนเป็น “ทำการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว” ท่านสามารถพิมพ์ใบรับเข็มที่ระลึก โดยคลิกที่ “พิมพ์ใบรับเข็มที่ระลึก”
- ในวันรับเข็มที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชา ให้ท่านนำใบรับเข็มที่ระลึก พร้อมด้วยบัตรประชาชน มาติดต่อเพื่อรับเข็มที่ระลึก ตามรายละเอียดในใบรับเข็ม