วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกหนองนารี

   เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่หนองนารี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พรหมประเสริฐ รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกหนองนารี เพื่อให้สามารถบรรจุน้ำได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกำจัดจอกแหนที่ขึ้นระบาดเต็มไปหมด และยังเป็นการกำจัดปลาชะโดที่มีจำนวนมากเกินไปอีกด้วย หลังดำเนินการเสร็จแล้ว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองนารีให้มีความสวยงาม ประดับไฟส่องสว่าง ประดับต้นไม้ ดอกไม้ และทำเป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกที่หนึ่งของเมืองเพชรบูรณ์
  สำหรับวิธีการขุดลอก จะต้องทำทีละครึ่ง โดยจะต้องปั้นคันดินแบ่งครึ่งหนองนารีก่อน แล้วจึงสูบน้ำไปเก็บไว้รวมกันกับอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้น ถึงจะขุดลอกฝั่งที่สูบน้ำออกไปหมดแล้วได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เหลือนั้น ก็จะทำการหางบประมาณมาทำการขุดลอกโดยใช้วิธีการสูบน้ำไปเก็บไว้อีกฝั่งหนึ่งเสียก่อน เช่นเดียวกัน

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด