วันที่ 07 / ธ.ค. / 2562

พิธีมหามงคล 3 ศาสนาและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่12 ส.ค.62 ที่ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางจินตนา ทรัพย์ปริญาพร รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานพระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ตามด้วย ศาสนาอิสลามทำพิธีดูอาขอพร และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย


สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด