วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ ปรับปรุงครั้งที่ 3

    เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 2101 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ประกอบสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ ปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยมี นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการผังเมือง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน ในส่วนของผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะนำเสนอคณะกรรมการต่อไปสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด