วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระแก้ว

    เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่วัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระแก้ว โดยมี นายขวัญชัย เพ็งโตวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกันนี้ยังมี นางการเกตุ สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายดนัย สีธิวรากุล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และ พนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


   
   ร่วมพิธีเปิดโครงการ สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ วัดพระแก้ว เพื่อให้เยาวชนมีพฤติกรรม มีพัฒนาการที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมกับวัย และ เป็นการใช้เวลาว่างใช้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ เป็นระยะเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม จนถึง 21 ตุลาคม 2562 มีสามเณรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนกว่า 40 รูปสมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด