วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

ประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะสูตร และ ปิดทองหลวงพ่อวัดประตูดาว

    เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดประตูดาว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานใน พิธีตักบาตร เทโวโรหณะสูตร เนื่องในวันออกพรรษา พร้อมกันนี้ยังมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นางการเกตุ สังเกตุดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางบุปผา ขุนทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง และ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด