วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเฐศรหมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

    เวลา 17.30 น วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เเละข้าราชการในหน่าวยงานเทศบาลร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเเละพิธีถวายบังคม ณ.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. รายงาน
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช.ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด