วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดประตูดาว

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ. วัดประตูดาว ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นาย นราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เเละตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเเต่โบราณกาลให้คงอยู่เเละสืบทอดต่อชนรุ่นหลังตลอดไปอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน มีความศรัธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความรัก - ความสามัคคีในหมู่คณะสามารถประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เเละประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นายธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม. รายงาน/ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด