วันที่ 11 / พ.ย. / 2562

การแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีฯ