วันที่ 20 / มิ.ย. / 2561

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ

ดนตรีในสวนครั้งที่ 7 : ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่ 7 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างที่ 28 ม.ค.ถึงวันที่ 1 ก.พ.2560 เพื่อให้พี่น้องประชาชน เด็กและเยาวชนได้มีที่พักผ่อน และพาครอบครัวเปลี่ยนบรรยากาศ การรับประทานและนั่งฟั่งเพลงในบรรยากาศดนตรีในสวน ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป