วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
..........................................................................
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาล ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน การเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นพ.ชัยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นพ.วีระศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล อสม. ประชาชนร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน

ปัจจุบันคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2559 ในการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฝังเข็ม ทำแผล ขูนหินปูน ถอนฟัน โรคไตเรื้อรัง และโรคทั่วไป ในโอกาสนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมต้นแบบ และบูธนิทรรศการแกนนำชุมชนต้นแบบ อีกด้วย

นอกจากนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังเปิด Line Official คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ที่สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอและทีมเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเป็นการส่วนตัว จองคิวการตรวจ หรือสอบถามข้อมูลการนัดตรวจสุขภาพ รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ โรคติดต่อ และรับทราบกิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรีได้ก่อน โดย แสกน QR Code ในเฟสบุ๊กเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก็จะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆของ "คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา" ส่วนการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น เพื่อรองรับบริการตรวจสุขภาพประชาชนคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน