วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำเสนอรายระเอียดการจัดงาน มีผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทหาร ตำรวจ ร่วมประชุม

สำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 จัดขึ้นในระหว่าง 19-23 กันยายน 2560 ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีแห่งเดียวในโลก ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อเตรียมงานส่วนต่างๆ เช่น ขบวนแห่รอบเมือง ขบวนแห่ทางน้ำ พิธีอุ้มพระดำน้ำ การแข่งขันทางวิชาการ เทศกาลอาหารอร่อย การแสดงแสงเสียง สถานที่ในการจัดงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากปีที่ผ่านมา และกำหนดการแถลงข่าวในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน