วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมมอบเครื่องนอนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมมอบเครื่องนอนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาล นายไสว ศรีบุรินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ทีม Care giver เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงนอนให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเตียงนอนและเครื่องนอนให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีความขาดแคลน และจำเป็นต้องใช้เตียงนอนสำหรับคนป่วยในการดำเนินชีวิต จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายหนิด บัวโรย นางบัวลา บัวโรย บ้านเลขที่ 6 ถ.นารีพัฒนา ชุมชนที่ 1 นารีพัฒนา นายบุญเลิศ หาบุญ บ้านเลขที่ 251 ถ.สามัคคีชัย ชุมชนที่ 1 นารีพัฒนา และ นางนพวัลย์ พระนัด 36/1 ถ.พี่น้องพัฒนา ชุมชนที่ 2 คลองสานพัฒนา

ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังมีทีม Care giver หรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ผ่านการอบรม ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจสอนวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อย่างถูกวิธีต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ