วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์พระบรมราชินาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์พระบรมราชินาถ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 ก.ค.2560 ดร.เสกสรร 
นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 รอบ 12 ส.ค.2560 สำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจต่างๆนานัปการ เพื่อขจัดปัญหาความทุกข์ยากของประชาราษฏร์ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก