วันที่ 23 / ต.ค. / 2561

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2560