วันที่ 23 / ต.ค. / 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม "น้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา" ณ สวนสาธารณะเพชบุระ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม "น้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา"
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย ในกิจกรรมน้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา ๑ คน ๑ ต้น ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ่อหลวงของปวงชนทั้งประเทศ ที่นำความสุขความเจริญความรักสามัคคีอยู่ดีกินดีมาสู่ประเทศไทย ดอกดาวเรืองจึงเป็นตัวแทนพ่อหลวงของคนไทย
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมน้อมถวายดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงพ่อเราขึ้น เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ สำหรับประชาชนที่ต้องการน้อมถวายดาวเรืองสามารถนำดาวเรืองร่วมประดับถวายได้ที่ สวนสาธารณะเพชบุระให้ออกดอกและบานสะพรั่งช่วงงานพระราชพิธีฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ