วันที่ 23 / ต.ค. / 2561

ประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 ต.ค.2560 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ มีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรี นายภาสภณ ไกรเกตุ ผอ.กองการศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางชวนชม ใจชอุ่ม นักบริหารทางการศึกษา ระดับ 9 (ข้าราชการบำนาญ)เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้

สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช.ถ่ายภาพ-รายงาน