วันที่ 23 / ต.ค. / 2561

เทศกาลดนตรีรับลมหนาว "ดนตรีในสวน" ครั้งที่ 8 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ