วันที่ 16 / ก.พ. / 2562

ผลการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

ผลการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 30 
ี้น.ส.ณัฐกานต์ หิรัญ
ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว

รองอันดับที่ 1 หมายเลข 3
น.ส.จิตรลดา ยังคัง
ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

รองอันดับที่ 2 หมายเลข 13
น.ส.น้ำทิพย์ คงเมือง 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลขวัญใจนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ หมายเลข 3 
น.ส.จิตรลดา ยังคัง
ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
หมายเลข 19 
น.ส.กฤติยา น้ำดอกไม้
ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ