วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

ประกาศ!!!! ปิดสะพานวัดโพธิ์เย็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก

ประกาศ!!!! ปิดสะพานวัดโพธิ์เย็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จึงต้องปิดสะพานเพื่อทำการรื้อสะพานเดิมออก และ ขอให้ผู้ที่สัญจรไปมา หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว จนการสะพานจะแล้วเสร็จ