วันที่ 22 / มี.ค. / 2562

พิธีบวงสรวงงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์

งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนชาวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมพิธีงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ พิธีทางศาสนา เสริมดวงเมือง สร้างขวัญกำลังใจ ยึดมั่นศรัทธา เคารพสักการะ ศูนย์รวมจิตใจชาวเพชรบูรณ์มาช้านา กว่า 997 ปี

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 9.09 น. นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อายุ 997 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกษิต โฆษิตานนท์ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองใหม สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี โดยจัดงานระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม นี้ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์

- วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์

- วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น. ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดสมโภชทางศาสนาพุทธ ช่วงค่ำเวลา 18.00 น.ขอเชิญร่วมพิธีปลุกเสก ผ้ายันต์ รุ่นรวยทันใจ เนื่องในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 997 ปี

- วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น.ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงโดยสมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ

ทุกค่ำคืน ชมฟรีคอนคอนเสิร์ต การแสดงมหรสพ ภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ การประกวดMissหอการค้า เดินช๊อปหอการค้าแฟร์ คาราวานสินค้าราคาประหยัดอีกมากมาย 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคู่ศรัทธา วัฒนธรรมรุ่งเรืองเพชบุระ

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช.รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ,ธรวิทย์ กู้วิริยะ ปชส.ทม.พช.ถ่ายภาพ