วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากนายพิบูลย์ หัตกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำสืบต่อกันมาทุกปี ในช่วงงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย และเพื่อแสดงความรัก ความเคารพ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน