วันที่ 23 / เม.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ รพ.เพชรบูรณ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

       โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ในปีนี้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 1,757 คน

       ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดา แต่อาการป่วยไข้หวัดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายได้มากกว่า มีไข้สูงมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียหมดแรง ไอ จาม เจ็บคอ คออักเสบ บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงร่วมด้วย บางราย ผู้ป่วยมีอาการแสดงอย่างอื่น แต่ไม่มีไข้ และอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นได้ด้วย ทั้งนี้อาการป่วยที่อาจเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกาย อายุ และโรคประจำตัวเดิมของแต่ละบุคคลด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีน และสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยในการใช้ชีวิต ก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการป่วยไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน

 

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธรวิทย์ กู้วิริยะ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด