วันที่ 16 / ก.พ. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับผู้ตรวจราชการ ก.วัฒนธรรม เตรียมจัดอุ้มพระดำน้ำ ปี 61

       เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์  มีนางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและนำเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายบรรทูล   อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานสภา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองเทศบาลเพชรบูรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

       สำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่าง   วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2561  ณ บริเวณวัดไตรภูมิ  วัดโบสถ์ชนะมาร และบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นงานประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสืบสานเป็นประจำทุกปี  โดยถือเอาวันสารทไทย  ซึ่งตรงกับวันแรม  ๑๕  ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี  เป็นวันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดเพชรบูรณ์   ลงดำน้ำตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า  ๔๐๐ ปี  ซึ่งถือกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  อันจะนำมาสู่ความสุข  ความสงบร่มเย็นส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์  และทำให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   หลังจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว  จะมีการแข่งขันเรือทวนน้ำ  การละเล่นการเฉลิมฉลองสมโภชตลอดงาน

 

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธรวิทย์ กู้วิริยะ,สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด