วันที่ 13 / ก.ค. / 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

  วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เวลา 08.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

  วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

การแต่งกาย : ข้าราชการ/ผู้เข้าร่วมพิธีที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วย เครื่องแบบจิตอาสา สำหรับข้าราชการ/ผู้เข้าร่วมพิธีที่ไม่เป็นจิตอาสา/ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วย เสื้อสีเหลือง