วันที่ 19 / พ.ย. / 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน