วันที่ 23 / ส.ค. / 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน