วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน