วันที่ 20 / มิ.ย. / 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน