วันที่ 23 / เม.ย. / 2562

ขอเชิญบูชาเข็มกลัดที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

ขอเชิญบูชาเข็มกลัดที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา
สั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
รับเข็มกัดที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 056-711475 ต่อ 112 หรือ คุณสวัสดิ์ มาพาก โทร 089-2722240
รายละเอียดเข็มที่ระลึกพระพุทธมหาธรรมราชา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561