วันที่ 13 / .. / 2561

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 16 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป »
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยเกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดกีฬาและชุดวอร์ม ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สุโขทัยธานีเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บน 7363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานอุ้มพระดำน้ำและรางวัลกินรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ประจำปีงบประมาณ 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาวงปี่พาทย์ ตามโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ดันดิน) ตค. ๘๔๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อซื้อหนังสือโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อกระจกทรงโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด