วันที่ 22 / .. / 2561

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 14 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป »
ซื้อชุดอุปกรณ์พร้อมลำโพงเคลื่อนที่ (Portable sound system) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารสถานที่บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำโปรสเตอร์ตอบปัญหาท้องถิ่นทางไปรษณีย์ งานอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างจ้างเหมาเช่าเต้นท์ ขนาด ๕x๘ เมตร จำนวน ๑๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องควบคุมภาพยนต์ฉายสารคดีในห้องจัดแสดงต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างตัดต่อภาพยนตร์ ความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ แปลบทภาพยนตร์ ความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร A๓ A๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศที่หลากหลาย(พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๕๐ อัน สำหรับผู้สนับสนุนตามโครงการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อตั๋วฉีกค่าบริการสถานีรถปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณสี่แยกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด